ALFA SP logistika d.o.o.

Pogosta zastavljena vprašanja

Prodajalec  dobavi blago in ga preda kupcu NA LADJI, od tu dalje pa so transportni stroški in organizacija prevoza v režiji kupca, ki preko svojega imenovanega špediterja kontrolira :

Vse stroške, saj sam, preko svojega špediterja organizira prevoz po dogovorjenih cenah in dogovorjenih plačilnih pogojih

Lokalne stroške, saj pri pariteti CIF, mora uvoznik plačati nepričakovane dodatke kot so CISF (China Import Share Fee), ki je fiktiven strošek in koristi zgolj zaslužku dobavitelja in njegovega lokalnega špediterja). Gre za prikrite stroške, ki uvozniku/kupcu ob plačilu fakture in CIF prevoza niso znani.

Rok plačila prevoza dogovarja s svojim špediterjem, ki mu lahko nudi odlog  do dneva prihoda pošiljke v namembno luko iztovora

Vsi lokalni stroški v luki iztovora (stroški predstavnika ladjarja – agenta, drugo)  so mu predhodno znani, saj mu jih lahko jasno posreduje njegov špediter, kot poznavalec lokalnega trga

Špediter kupcu lahko organizira vse potrebno do končne destinacije (do kupčevih vrat); to pomeni, da mu uredi dodatne storitve, kot so  carinjenje, luške manipulacije, inšpekcijske preglede,  prevoz, skladiščenje in drugo po kupčevih nalogih in željah

Kupec se izogne dodatnim posrednikom (več angažiranih agentov) in s tem povezanim dodatnim, nepredvidenim stroškom, saj mu njegov špediter organizira prevoz s poznanimi in zanesljivimi ladjarji, ki imajo poznane imenovane agente v luki iztovora (prodajalci velikokrat ne poznajo lokalnega trga in ladjarjev, ki so zastopani v namembni luki in pošiljke dajejo na prevoz ladjarjem, ki imajo svoje agente po Evropi)

S svojim špediterjem lahko dogovarja in vpliva na termin vtovora, luko vtovora in iztovora, izbiro ladjarja, tranzitne čase, različne ladjarske servise ter dnevno kontrolira datum prihoda blaga v namembno luko – kar pomeni, da ima informacijo kdaj in kje bo njegov tovor bil dal njemu na razpolago.

Če kupec prepusti organizacijo prevoza svojemu dobavitelju pomeni, da slednji lahko izbira ladjarja (npr. nezanesljive ladjarje, ladjarje brez svojega agenta v luki iztovora oz. z dodatnimi posredniki, ladjarja s slabim servisom in dolgimi tranzitnimi časi…), lahko prodajno ceno zaradi stroškov transporta pretirano poveča, kupec mora plačati transportne stroškom, hkrati s stroški nabavljenega blaga (saj so del nabavne cene). Čeprav se na prvi pogled zdi lažje prepustiti dobavitelju dobavo blaga, se velikokrat izkaže prav nasprotno.

Preko svojega špediterja izbirate ladijskega prevoznika s katerim dogovarjate cene, datume vtovora, luko vtovora, preverjate lokalne stroške agenta (ki bi jih plačali v tudi v primeru paritete FOB), tempirate rok dobave blaga z dnevom prihoda ladje.

Izbrani špediter vam lahko nudi dodatne storitve od vaših vrat, pa do vrat kupca, če se  odločite za razširitev paritete (npr. DDU, DDP). Prav tako vam izbrani špediter nudi nasvete pri odpiranju akreditiva, organizira vam lahko izvozno carinjenje, prevoz od vaše lokacije do luke vtovora, dodatne manipulacije z blagom, inšpekcijske preglede…

Prodajalec lahko dnevno sledi svoji pošiljki na poti do namembne luke

Prodajalec predaja preko svojega špediterja ladjarjevemu agentu nalog vtovora in prevzema originalen ladijski tovorni list (B/L), ki je prenosljiv in v posesti originala izkazuje lastništvo blaga

Prodajalec se izogne koordinaciji več špediterjev/agentov, saj mu njegov špediter organizira vse, torej se izogne agentu kupca in s tem možnosti problemov, ki lahko nastanejo zaradi napak v komunikaciji med omenjenima

Izbira dobrega in zaupanja vrednega špediterja je za vas velika prednost, saj slednji, kot strokovnjak za transport in logistiko skrbi, da bo vaš tovor prispel v namembni kraj pod optimalnimi pogoji – tako stroškovno, kot časovno.

Temeljni namen inštituta generalne havarije je, da če v času potovanja pride do nevarnih okoliščin, v katerih je ogroženo premoženje udeleženo na tem potovanju (ladja, tovor, voznina) in je katero od navedenih premoženj žrtvovano v skupno korist, ima lastnik tako žrtvovanega premoženja pravico do sorazmerne povrnitve s strani preostalih udeležencev pomorskega prevoza, katerih premoženje je bilo rešeno.

V generalne havarije se vštevajo tako vrednosti tovora, ladje, kakor tudi voznine in stroški reševanja.

To pomeni, da v primeru reševanje ladje, ki gori, je nasedla ali je v kvaru in podobno, participirajo k stroškom reševanja vsi udeleženci transporta, sorazmerno z vrednostjo premoženja. V primeru, da je blago zavarovano, tak škodni primer rešuje in krije zavarovalnica. V primeru, da blago ni zavarovano mora stroške kriti lastnik blaga.

Vsekakor je transportno zavarovanje priporočljivo tudi zaradi drugih škodnih primerov, na samo zaradi možnosti generalne havarije.

Več o inštitutu Generalne havarije lahko preberete v Pomorskem zakoniku RS z dne 12.04.2001, v členih 788. do 823.

Prepustite organizacijo transportnega zavarovanja vašemu domačemu špediterju v Sloveniji. V nasprotnem primeru, če prepustite organizacijo tujemu dobavitelju, boste zelo težko dokazovali škodo in obenem prejeli izplačilo v tuji valuti (t.j. valuti države izvoza), s tem pa tvegate še tečajne razlike in dodatne bančne stroške.