ALFA SP logistika d.o.o.

Ladijski in letalski transport v času COVID-a

Glavna naloga letalskega in pomorskega transporta je prevoz različnega tovora in pošte. Tehnične in ekonomske značilnosti zračnega prometa so predvsem: velika hitrost prevoza potnikov in blaga, velika mobilnost in avtonomija med letom, zmožnost bistvenega skrajšanja poti v primerjavi s kopnimi in vodnimi načini prevoza ter organizacija neprekinjene komunikacije.

Ladijski ali kontejnerski prevozi tovora pa so še vedno najugodnejša rešitev za transport pri velikih količinah tovora, ki ni časovno občutljivo. Tovorne ladje običajno prevažajo razsuti tovor, naložen v kontejnerje, ki jih lahko napolni en ali več pošiljateljev tovora.

Še do pred kratkim je veljalo, da se letalski promet deli na 80% potniškega in 20% transportnega prometa. Ukrepi proti širjenju koronavirusa pa so v letošnjem letu sliko letalskih prevozov močno spremenili, sprva so bili ti nekaj časa povsem ukinjeni. Maja leta 2020 je bil potniški promet skoraj v celoti ustavljen. Nekoliko manjši je bil vpliv ukrepov zoper COVID-19 na letalski tovorni promet. Vse našteto je povzročilo, da so cene letalskega transporta poskočile v nebo. Protikoronski ukrepi so pravzaprav najmanj vplivali na kontejnerski prevoz po morju. Tudi v času najstrožjih ukrepov so pošiljke različnega blaga iz Azije varno pripotovale v Evropo. Prav Kitajska ima namreč kar sedem od desetih najbolj obremenjenih kontejnerskih pristanišč na svetu. Vseeno je bil blagovni promet v pristanišču Koper avgusta 2020 manjši kot v avgustu 2019; pretovorjenega je bilo nekaj več kot 1,3 milijona ton blaga, kar je 29 % manj kot v avgustu preteklega leta (vir: Statistični urad RS: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9159).