ALFA SP logistika d.o.o.

Nov avtomatiziran uvozni sistem – SIAIS 2

Rok za pričetek uporabe preložen na 01.10.2021

Z uredbo (EU) št. 952/2013 o Carinskem zakoniku unije se je začela uvajati popolna elektronska izmenjava podatkov. Skladno s tem je nastala potreba po prenovi oziroma uskladitvi obstoječega slovenskega avtomatiziranega uvoznega sistema – SIAIS – 2 s poslovnimi zahtevami glede postopkov in podatkov.

Trenutni sistem SIAIS je bil uveden 1. 3. 2009 in je pomenil prehod iz papirne uvozne deklaracije na elektronsko uvozno deklaracijo. Prenova sistema SIAIS je poleg same tehnološke prenove omogočila elektronsko oz. brezpapirno poslovanje, hitrejše in preglednejše poslovanje s carinskimi organi ter zmanjšanje stroškov poslovanja za gospodarske subjekte. Po prvotnem načrtu naj bi se sistem SIAIS – 2 začel uporabljati 01.06.2021.

Sistem SIAIS – 2 bo vložnikom uvoznih deklaracij omogočal popolno avtomatizacijo postopkov v zvezi z rednimi, poenostavljenimi, posebnimi postopki ter postopki centraliziranega carinjenja:

  • centralno vlaganje in sprejem elektronskih uvoznih deklaracij, ne glede na različen kraj predložitve blaga,
  • vlaganje obvestil o vpisu v evidenco deklaranta
  • samodejno preverjanje veljavnosti deklaracij preko sistema poslovnih pravil,
  • sistemsko analizo tveganja,
  • elektronsko obveščanje deklarantov o kontroli, rezultatih kontrole in prepustitvi blaga,
  • usklajevanje podatkov s strani deklarantov pred prepustitvijo deklaracije,
  • vlaganje elektronskih zahtevkov za razveljavitev deklaracije,
  • izmenjavo podatkov s finančnim in garancijskim modulom v zvezi s kreiranjem terjatev in obremenjevanjem garancij,
  • večje ugodnosti za pooblaščene gospodarske subjekte (AEO) in imetnike dovoljenj za poenostavljenje postopke,
  • izmenjavo podatkov in povezovanje z drugimi organi in institucijami preko različnih spletnih servisov in enotnih oken.

Na podlagi posveta s predstavniki gospodarstva (uvozniki, deklaranti, ponudniki programske opreme) v zvezi s pripravljenostjo na uvedbo novega slovenskega avtomatiziranega uvoznega sistema, je bila sprejeta odločitev, da se pričetek uporabe SIAIS – 2 prestavi na 01.10.2021.