ALFA SP d.o.o. je lastnik vseh vsebin, objavljenih na spletnem mestu www.alfasp.si. Vsebine se lahko uporablja zgolj v nekomercialne namene. Ne sme se jih kopirati, razmnoževati ali na kakršen koli drug način distribuirati brez dovoljenja lastnika. Tudi v tem primeru mora biti vedno natančno naveden lastnik vsebin.

ALFA SP d.o.o. ni odgovorno za občasno nedelovanje spletnega mesta, morebitno netočnost informacij in tudi za morebitne posledice, nastale zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

ALFA SP d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe vsebin, objavljenih na spletnem mestu www.alfasp.si.

Z uporabo tega spletnega mesta obiskovalec potrjuje, da sprejema opisane pogoje in se z njimi strinja.